Aviso legal
En cumprimento do establecido no Art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio electrónico (LSSI-CE), infórmase que esta páxina web é titularidade de Restaurante Suso, C. B. A responsable do servizo prestado a través da Web é:
Restaurante Suso, C. B.
Praza de Galicia, 7 27260 Castro de Ribeiras de Lea (LUGO)
Tel. : 982 310 037 E-mail: info@restaurantesuso.com
C.I. F: E27.195.577
Sobre a Propiedade Legal e o Copyright
O propietario desta web e o seu contido é Restaurante Suso CB. Queda prohibida a transmisión, cesión, venda, aluguer e/ou exposición pública desta web sen a correspondente autorización dos seus donos. A información e consellos presentados nesta web son de carácter orientativo quedando Restaurante Suso CB exenta de calquera responsabilidade derivada da falta de exactitude ou efectividade na devandita información ou consellos.
Restaurante Suso CB resérvase o dereito de modificar o contido da web sen previo aviso e sen ningún tipo de limitación. A información remitida a esta web ou introducida a través dos seus formularios deberá ser veraz e non vulnerará o dereito a terceiros nin a legalidade vixente.
Restaurante Suso CB declina calquera responsabilidade contractual ou extracontractual coa persoa ou empresa que tivese prexuízos de calquera natureza ocasionados por virus informáticos ou por elementos informáticos de calquera índole ao non poder garantir ao 100% a ausencia de virus nin doutros elementos na web.
Condicións de Utilización da Web
Restaurante Suso CB ofrece na súa web información relacionada co tipo de actividade, produtos e servizos que realiza, previa subscrición e nos termos e condicións que sexan pactados.
Restaurante Suso CB resérvase o dereito para actualizar, modificar ou eliminar a información contida en www.restaurantesuso.com podendo limitar ou non permitir o acceso á devandita información. Especialmente, Restaurante Suso CB resérvase o dereito para eliminar, limitar ou impedir o acceso á súa web cando xurdan dificultades técnicas por feitos ou circunstancias alleas a Restaurante Suso CB que, ao seu criterio, diminúan ou anulen os niveis de seguridade adoptados para o adecuado funcionamento da web.
Política de Protección de Datos Persoais
Algúns servizos prestados na web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de Datos Persoais.
Os datos persoais recolleitos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros automatizados.
O usuario garante que os datos persoais facilitados a Restaurante Suso CB son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación nos mesmos.
Restaurante Suso CB, como responsable do ficheiro automatizado, garante o pleno cumprimento da normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, e así, de acordo co Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), os apoderados, intervenientes, autorizados e, no seu caso, avalistas da entidade xurídica asinante quedan informados e prestan o seu consentimento á incorporación dos seus datos aos ficheiros automatizados existentes.
A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais ten como finalidade o mantemento da relación contractual con Restaurante Suso CB, a xestión, administración, prestación, ampliación e mellora dos servizos nos que o usuario decida darse de alta, así como o envío por medios tradicionais e electrónicos, de información técnica, operativa e comercial acerca de produtos e servizos ofrecidos por Restaurante Suso CB.
Restaurante Suso CB adoptou os niveis de seguridade de protección dos datos persoais legalmente requiridos, e procura instalar aqueloutros medios e medidas técnicas adicionais ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados a Restaurante Suso CB. Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.
Os usuarios teñen dereitos recoñecidos e poderán exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, así como a ser informados das cesións realizadas contactando con Restaurante Suso CB .
Restaurante Suso CB pode utilizar cookies cando un usuario navega pola web, asociándose unicamente co navegador dun computador determinado (un usuario anónimo), e non proporcionan por si o nome e apelidos do usuario. Grazas ás cookies, resulta posible que Restaurante Suso CB recoñeza os navegadores dos usuarios rexistrados despois de que estes rexistráronse por primeira vez, sen que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente a eles. As cookies utilizadas non poden ler os arquivos cookie creados por outros provedores. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a instalación de cookies no seu disco ríxido.
Analítica Web
Esta páxina web utiliza Google Analytics, un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View ( California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").
Google Analytics utiliza " cookies", que son arquivos de texto situados no seu computador, para axudar ao website a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie acerca do seu uso do website (incluíndo a súa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por conta nosa co propósito de seguir a pista do seu uso do website, recompilando informes da actividade do website e prestando outros servizos relacionados coa actividade do website e o uso da internet.
Google poderá transmitir dita información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando devanditos terceiros procesen a información por conta de Google. Google non asociará a súa dirección IP con ningún outro dato do que dispoña Google.
Pode Vostede rexeitar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada do seu navegador, con todo, debe Vostede saber que se o fai pode ser que non poida usar a plena funcionabilidad deste website.
Ao utilizar este website Vostede consente o tratamento de información acerca de Vostede por Google na forma e para os fins arriba indicados.